• Tính từ

  Xem minéralogie
  Découvertes minéralogiques
  phát hiện khoáng vật học
  (thuộc) sở mỏ
  Arrondissement minéralogique
  hạt mỏ
  plaque minéralogique
  (từ cũ, nghĩa cũ) biển đăng ký (xe ô tô)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X