• Tính từ

  Tỉ mỉ
  Observateur minutieux
  người quan sát tỉ mỉ
  Exposé minutieux
  bài thuyết trình tỉ mỉ
  Phản nghĩa Désordonné, négligent. Grossier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X