• Tính từ

  Hỗn hợp
  Commission mixte
  tiểu ban hỗn hợp
  Ecole mixte
  trường hỗn hợp (nam nữ học chung)
  Double mixte
  (thể dục thể thao) đánh đôi hỗn hợp, đánh đôi nam nữ
  Forêt mixte
  rừng hỗn giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X