• Tính từ

  Hiện đại
  Confort moderne
  tiện nghi hiện đại
  Cận đại
  Histoire moderne
  lịch sử cận đại
  classes modernes
  lớp tân học (ở trường trung học đối với lớp cổ điển)
  Phản nghĩa Dépassé, obsolète, traditionnel, vieux. Ancien, antique, classique
  Danh từ giống đực
  Cái hiện đại
  ( số nhiều) các tác giả hiện đại, phái tân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X