• Danh từ giống cái

  Lịch sử
  L'histoire d'un peuple
  lịch sử một dân tộc
  Sử học
  Professeur d'histoire
  giáo sư sử học
  Sách sử học
  Acheter une histoire du Viêtnam
  mua một cuốn sách sử Việt Nam
  Truyện; chuyện
  Raconter des histoires
  kể chuyện
  Chuyện láo
  Des histoires que tout cela
  đó là chuyện láo hết
  Chuyện lôi thôi
  Avoir des histoires avec quelqu'un
  chuyện lôi thôi với ai
  (thân mật) đồ vật
  Porter un tas d'histoires
  đem theo một đống đồ vật
  à ce que dit l'histoire
  cứ theo người ta đồn đại
  ce n'est pas le plus beau de son histoire
  không có hay ho gì cho nó
  c'est toute une histoire
  câu chuyện còn dài, không thể kể hết ngay được
  c'est une autre histoire
  đó lại là chuyện khác
  histoire de
  (thân mật) cốt để, chỉ để
  Histoire de rire
  �� chỉ để đùa thôi
  histoire naturelle
  (từ cũ; nghĩa cũ) vạn vật học
  le plus beau de l'histoire
  điều thú vị nhất trong câu chuyện
  voilà bien une autre histoire
  đấy lại là một khó khăn mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X