• Phó từ

  Hợp đạo đức
  Se conduire moralement
  cư xử hợp đạo đức
  Phản nghĩa Immoralement
  Về mặt đạo đức
  Về mặt tinh thần
  Phản nghĩa Matériellement, physiquement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X