• Ngoại động từ

  Dẫn, dắt
  Conduire un enfant à l'école
  dẫn em bé đến trường
  Corps qui conduisent la chaleur
  vật dẫn nhiệt
  Chemin qui conduit à la ville
  con đường dẫn tới thành phố
  Conduire au bonheur
  dẫn đến hạnh phúc
  Conduire un enfant par la main
  dắt tay một em bé
  Conduire ses pas vers
  dẫn bước tới
  Hướng dẫn, chỉ huy, chỉ đạo
  Conduire une armée
  chỉ huy một đạo quân
  Lái, điều khiển
  Conduire une automobile
  lái xe ô tô
  Conduire un orchestre
  điều khiển một dàn nhạc
  Phản nghĩa Abandonner, laisser

  Nội động từ

  Lái, điều khiển
  Apprendre à conduire
  tập lái (xe)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X