• Tính từ giống cái

  Danh từ giống cái
  Cải cay, mù tạt (cây hạt)
  (tương) mù tạt

  Tính từ

  Vàng xám
  Etoffe moutarde
  vải vàng xám
  gaz moutarde
  hơi ngạt iperit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X