• Danh từ giống đực

  Khí, hơi
  Gaz comprimé
  khí nén
  Gaz carbonique
  khí cacbonit
  Gaz intestinaux
  khí ruột
  Gaz asphyxiant gaz suffocant
  hơi ngạt
  Gaz de chauffage
  khí đốt
  Gaz de ville
  khí đốt dân dụng
  Gaz combustible
  khí nhiên liệu
  Gaz détonant gaz explosif
  khí nổ
  Gaz délétère
  khí độc hại
  Gaz d'échappement
  khí xả, khí thải
  Gaz impur
  khí bẩn
  Gaz d'éclairage
  khí thắp sáng
  Gaz de gueulard gaz de haut fourneau
  khí lò cao
  Gaz de pétrole
  khí dầu mỏ
  Gaz de mine
  khí mỏ
  Gaz inerte
  khí trơ
  Gaz lacrymogène
  khí làm chảy nước mắt
  Gaz sternutatoire
  khí gây hắt hơi
  Gaz vésicant
  khí làm rộp da
  Gaz des marais
  khí đầm lầy
  Gaz vomitif
  khí gây nôn mửa
  Gaz méphitique
  khí hôi thối
  Gaz rare
  khí hiếm
  Gaz parfait
  khí lí tưởng

  Phản nghĩa Liquide, solide

  Ga
  Mettre les gaz
  dận ga
  Khí đốt; nhà máy khí đốt
  Réchaud à gaz
  lò đun khí đốt
  Un employé du gaz
  một nhân viên nhà máy khí đốt
  à pleins gaz
  (thân mật) hết tốc lực
  il y a de l'eau dans le gaz
  công việc có nhiều khó khăn đấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X