• Ngoại động từ

  Làm cẩu thả; làm chểnh mảng
  Négliger ses devoirs
  chểnh mảng bổn phận
  Coi thường, không chú ý đến
  Négliger les conseils
  không chú ý đến những lời khuyên
  Bỏ qua, bỏ lỡ; bỏ
  Négliger une occasion
  bỏ lỡ một dịp
  Négliger les décimales
  bỏ không tính số lẻ
  Lơ là
  Négliger ses amis
  lơ là bạn bè

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X