• Danh từ giống cái

  Dịp, thời cơ
  Occasion favorable
  dịp thuận lợi
  Nguyên nhân, cớ
  Occasion de dispute
  nguyên nhân cãi cọ
  (từ cũ; nghĩa cũ) cuộc chiến đấu
  Jour d'occasion
  ngày chiến đấu
  à la première occasion
  hễ có dịp
  à l'occasion
  nếu gặp dịp
  à l'occasion de
  nhân dịp
  d'occasion
  bán hạ giá
  par occasion
  ngẫu nhiên
  saisir l'occasion aux cheveux cheveu
  cheveu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X