• Danh từ giống đực

  (từ cũ, nghĩa cũ) sự buôn bán, thương nghiệp
  Le petit négoce
  sự buôn bán nhỏ
  Công việc giao dịch, sự điều đình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X