• Tính từ

  Nhỏ, bé
  Un petit paquet
  một gói nhỏ
  quand j'étais petit
  khi tôi còn nhỏ
  Nhỏ mọn, hèn mọn
  Petite affaire
  việc nhỏ mọn
  Un petit personnage
  một nhân vật hèn mọn
  (thân mật) yêu
  Petite mère
  mẹ thân yêu
  petit ami petite amie
  tình thân
  petit blanc
  rượu vang trắng
  petite main débutante main
  main
  petites gens
  những dân thường
  petit esprit
  người nhỏ nhen
  petite vérole
  bệnh đậu mùa
  petits soins
  sự săn sóc ân cần
  se faire petit
  thu mình lại; ẩn náu
  se faire petit devant quelqu'un
  khúm núm trước mặt ai

  Danh từ giống đực

  Em bé, trẻ con
  Les petits entrent les premiers
  các em bé vào trước
  Con
  La chatte et ses petits
  con mèo cái và đàn con
  Cái nhỏ
  Du petit au grand
  từ cái nhỏ đến cái lớn
  ( số nhiều) dân nghèo; người yếu; người hèn mọn
  faire des petits
  sinh sôi, nảy nở, tămg lên
  Ses dettes ont fait des petits
  �� nợ của ai đó đã tăng lên
  le monde des infiniment petits
  thế giới vi mô

  Phó từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) ít
  en petit
  thu nhỏ lại
  petit à petit
  dần dần, lần lần
  Phản nghĩa Grand. Colossal, géant, gigantesque, immense; âgé, adulte; ample, étendu, large,
  Phản nghĩa long; gros; abondant, mcopieux, nombreux; considérable, important; digne, généreux,
  Phản nghĩa grandiose, magnique.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X