• Tính từ

    Régime nivo-glaciaire
    ) (địa chất, địa lý) chế độ tuyết băng (của sông ngòi)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X