• Danh từ giống đực

  Chế độ.
  Régime alimentaire
  chế độ ăn uống
  Régime électoral
  chế độ bầu cử
  Régime pluvial
  chế độ mưa
  Régime des moussons
  chế độ gió mùa
  Régime féodal
  chế độ phong kiến
  Régime d'entraînement
  chế độ tập dượt
  (địa lý, địa chất) thuỷ chế.
  Régime d'un fleuve
  thủy chế một con sông
  (cơ khí, cơ học) chế độ làm việc
  Régime de fonctionnement/régime d'opération
  chế độ vận hành/chế độ thao tác::Régime de la marche à vide
  chế độ vận hành không tải
  Régime d'emballement
  chế độ chạy lồng của động cơ (chạy quá tải)
  Régime uniforme
  chế độ đồng đều
  Régime d'utilisation
  chế độ sử dụng
  (ngôn ngữ học) bổ ngữ
  (thực vật học) buồng.
  Régime de bananes
  buồng chuối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X