• Tính từ

  (thuộc) nút
  Point nodal
  điểm nút
  (thực vật học) thuộc mắt, thuộc mấu
  Cellules nodales
  tế bào mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X