• Danh từ giống cái

  Sự bổ nhiệm; sự được bổ nhiệm; giấy bổ nhiệm
  Nomination d'un fonctionnaire
  sự bổ nhiệm một công chức
  Signer une nomination
  ký giấy bổ nhiệm
  Sự được nêu tên (trong kỳ phát phần thưởng...)
  Sự gọi tên; sự định tên
  Phản nghĩa Destitution.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X