• Tính từ

  Thuộc nhân (tế bào); thuộc hạt nhân (nguyên tử)
  Membrane nucléaire
  màng nhân (tế bào)
  Armes nucléaires
  vũ khí hạt nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X