• Danh từ giống cái

  Màng
  Membrane cellulaire
  (sinh vật học, sinh lý học) màng tế bào
  Membrane semiperméable
  (vật lý học) màng nửa thấm
  rupture des membranes
  (y học) vỡ ối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X