• Phó từ

  Chẳng chút nào, tuyệt không, quyết không
  Ne douter nullement
  chẳng nghi ngờ chút nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X