• Nội động từ

  Ngờ, nghi ngờ, không tin
  Douter d'une doctrine
  nghi ngờ một học thuyết
  Douter du succès
  ngờ sự thành công
  Không chắc
  Je doute qu'il vienne
  tôi không chắc anh ấy sẽ đến
  ne douter de rien
  không sợ khó khăn trở ngại, gan dạ xốc tới
  Phản nghĩa Admettre, croire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X