• Phó từ

  Khúm núm, xum xoe
  Courtisan obséquieux
  tên nịnh thần khúm núm
  Sourire obséquieux
  cái cười xum xoe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X