• Tính từ

  (để) bịt
  Plaque obturatrice
  tấm bịt
  Muscle obturateur
  (giải phẫu) cơ bịt
  Danh từ giống đực
  (kỹ thuật) nắp bịt, lá sập
  Khóa nòng (ở súng)
  (điện ảnh) cửa trập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X