• Danh từ giống cái

  (thông tục) dịp may
  Profiter de l'occase
  lợi dụng dịp may
  tuyaux d'occase
  tin tức cũ kỹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X