• Tính từ

  Băng bít
  Bandage occlusif
  băng bít
  (ngôn ngữ học) tắc
  Consonne occlusive
  phụ âm tắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X