• Tính từ

  Xem ogive
  Vo‰te ogivale
  vòm có gân cung
  Arcs ogivaux
  cung nhọn
  art ogival
  nghệ thuật gôtic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X