• Danh từ giống đực

  Nghệ thuật
  Art décoratif
  nghệ thuật trang trí
  Oeuvre d'art
  tác phẩm nghệ thuật
  L'art égyptien
  nghệ thuật Ai Cập
  Les arts plastiques
  thuật tạo hình
  Les arts populaires
  nghệ thuật dân gian
  Le septième art
  chiếu bóng
  Le huitième art
  truyền hình
  Le neuvième art
  truyện tranh
  Faire qqch pour l'amour de l'art
  làm việc gì để tiêu khiển (chứ không phải để trục lợi)
  L'art culinaire
  nghệ thuật nấu ăn
  L'art militaire
  nghệ thuật quân sự, binh pháp
  Le noble art
  quyền thuật
  Les arts martiaux
  võ thuật
  Les beaux-arts
  mỹ nghệ
  La mission de l'art n'est pas de copier la nature mais de l'exprimer Balz
  sứ mệnh của nghệ thuật không phải là sao chép thiên nhiên, mà là biểu hiện thiên nhiên
  L'art pour l'art
  nghệ thuật vị nghệ thuật
  Kỹ năng, tài
  Diriger avec art
  lãnh đạo một cách tài tình
  Đồng âm Are, arrhes, ars, hart
  La critique est aisée et l'art est difficile Destouches
  phê bình thì dễ, làm thì mới khó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X