• Tính từ

  (như) dầu
  Liquide oléagineux
  chất nước dầu
  Có dầu
  Plante oléagineuse
  cây có dầu, cây nho dầu

  Danh từ giống đực

  Chất dầu, cây nho dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X