• Danh từ giống đực

  Cành lá che bóng, tán che bóng, bóng cây
  Sous l'ombrage
  dưới bóng cây
  (từ cũ, nghĩa cũ) nỗi sợ bóng sợ vía
  Phản nghĩa Confiance, tranquillité.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X