• Giới từ

  Dưới
  Sous la pluie
  dưới trời mưa
  Sous le régime socialiste
  dưới chế độ xã hội chủ nghĩa
  Với
  Sous votre responsabilité
  với trách nhiệm của ông
  Sous cette condition
  với điều kiện ấy
  Về
  Sous ce rapport
  về mặt ấy
  Sous l'influence d'un remède
  vì ảnh hưởng của một vị thuốc
  Trong
  Sous huitaine
  trong tám ngày
  Đồng âm Sou, soue, so‰l.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X