• Danh từ giống đực

  (từ cũ, nghĩa cũ) xe hành khách

  Tính từ không đổi

  ( Train omnibus) (đường sắt) tàu chợ (ga nào cũng ghé)
  Barre omnibus
  (điện học) thanh góp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X