• Danh từ giống cái

  Thanh, thỏi, thoi
  Barre de fer
  thanh sắt
  De l'or en barre
  vàng thoi
  Nét gạch ngang
  Tirer une barre
  gạch ngang một nét
  Vành móng ngựa ( tòa án)
  Para†tre à la barre
  ra trước vành móng ngựa
  (hàng hải) cần bánh lái
  (hàng hải) sóng cồn
  (địa lý; địa chất) mỏm
  (địa lý; địa chất) bãi (ở cửa sông)
  (thể dục thể thao) xà
  Barre fixe
  xà đơn
  ( số nhiều) trò chơi đuổi bắt
  ( số nhiều) khoảng trống ở hàm (ngựa, nơi đặt hàm thiếc)

  Đồng âm Bar, bard

  Avoir barre sur quelqu'un lợi thế hơn ai
  c'est de l'or en barre
  (nghĩa bóng) thật là vàng thoi (vật có giá trị; người hết sức trung thực)
  c'est le coup de barre
  rất đắt
  tenir la barre
  chỉ huy, điều khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X