• Danh từ giống cái

  Sự lượn sóng, sự nhấp nhô; sự rập rình
  Les ondulations des vagues
  sóng nhấp nhô
  Les ondulations du sol
  mặt đất nhấp nhô
  Làn sóng (tóc); sự uốn (tóc) làn sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X