• Tính từ

  (thuộc) gốc, (thuộc) nguyên bản
  Texte original
  bản gốc
  Độc đáo
  Pensée originale
  tư tưởng độc đáo
  Kỳ quặc
  Caractère original
  tính khí kỳ quặc
  Phản nghĩa Imité. Banal, classique, commun, ordinaire; conformiste.
  Danh từ giống đực
  Người kỳ quặc
  Bản gốc, nguyên bản
  Mẫu thật
  Phản nghĩa Copie, double, imitation, réplique, reproduction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X