• Danh từ giống cái

  Sự lắc lư, sự dao động; dao động
  Oscillation d'un navire
  sự lắc lư của con tàu
  Oscillations synchrones
  (vật lý học) dao động đồng bộ
  Oscillation de l'opinion
  dao động của dư luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X