• Danh từ giống đực

  Tàu ( thủy)
  Navire de commerce
  tàu buôn
  Navire de guerre
  tàu chiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X