• Tính từ

  Có oxi
  Les composés oxygénés de l'azote
  những hợp chất có oxi của nitơ
  Xử lý bằng hiđro peoxit
  Cheveux oxygénés
  tóc chải hiđro peoxit (cho mất màu)
  eau oxygénée
  hiđro peoxit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X