• Danh từ giống đực

  Dầu mỏ
  Dầu lửa, dầu hỏa (cũng) pétrole lampant

  Tính từ

  Khối
  Bleu pétrole
  xanh dầu mỏ (xanh hơi ngả về màu lục)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X