• Tiêu bản:Chùa Báo QuốcTiêu bản:Chùa Än Quang

  Danh từ giống cái
  Chùa
  Guốc (của phụ nữ)
  (từ cũ; nghĩa cũ) tượng sứ đầu lúc lắc
  (sử học) đồng pagot (tiền vàng ấn Độ)
  Tính từ không đổi
  Manche pagode
  ) ống tay loe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X