• Danh từ giống đực

  Đụn rơm
  Sân rơm; nhà để rơm

  Ngoại động từ

  Phủ rơm, quấn rơm
  Pailler des semis
  phủ rơm luống gieo
  Pailler des bouteilles
  quấn rơm quanh chai
  Độn rơm, nhồi rơm
  Pailler une chaise
  nhồi rơm một ghế tựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X