• Tính từ giống cái

  palatin
  palatin
  Danh từ giống cái
  (từ cũ; nghĩa cũ) cổ áo palatin (bằng lông thú)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X