• Tính từ

    Colonne palmiforme
    ) (kiến trúc) cột có mũ hình lá cọ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X