• Tính từ

  (giải phẫu; thực vật học) (thuộc) vách, (thuộc) thành
  Plèvre pariétale
  màng phổi thành
  Placentation pariétale
  (thực vật học) kiểu dính noãn vách
  peinture pariétale
  (khảo cổ học) tranh vách động

  Danh từ giống đực

  (giải phẫu) xương đỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X