• Danh từ giống cái

  Hội họa; tranh
  Apprendre la peinture
  học hội họa
  Peintures historiques
  tranh lịch sử
  Sự sơn; sơn
  Peinture fra†che
  sơn còn ướt
  Sự miêu tả
  Peinture des moeurs
  sự miêu tả phong tục
  en peinture
  làm vì
  Roi en peinture
  �� vua làm vì
  ne pouvoir voir quelqu'un en peinture
  (thân mật) không thể chịu được ai, ghét ai lắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X