• Tính từ

  Đi qua, qua đường
  Hôte passager
  khách qua đường
  Thoảng qua, nhất thời
  Beauté passagère
  sắc đẹp nhất thời
  (hiếm) đông người qua lại
  Rue passagère
  đường phố đông người qua lại
  Phản nghĩa Définitif, durable, éternel, permanent

  Danh từ giống đực

  Hành khách (đi tàu, đi xe, đi máy bay)
  Passager clandestin
  hành khách lậu vé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X