• Tính từ

    Signe pathognomonique
    (y học) dấu hiệu đặc trưng (của một bệnh)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X