• Danh từ giống đực

  Dấu, dấu hiệu
  Marquer d'un signe
  đánh dấu
  Signe de pluie
  dấu hiệu sắp mưa
  Signe algébrique
  (toán học) dấu đại số
  Faire un signe de croix
  làm dấu thánh giá
  Signes de ponctuation
  dấu chấm câu
  Hiệu
  Faire un signe de la main
  ra hiệu tay
  en signe de
  để tỏ
  En signe d'adieu
  �� để tỏ lời từ biệt
  ne pas donner signe de vie
  bặt tin, biệt vô âm tín
  signes des temps
  (nghĩa xấu) nét đặc trưng của thời đại; dấu ấn thời đại
  sous le signe de
  có (một vì sao nào đó) chiếu mệnh (theo tử vi)
  Đồng âm Cygne.
  (nghĩa bóng) trong khung cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X