• Danh từ giống cái

  Sự nặng, sức nặng
  La pesanteur d'une charge
  sức nặng của một gánh
  (vật lý học) trọng lực
  Sự nặng nề, sự ì ạch
  Pesanteur d'estomac
  sự nặng bụng
  Pesanteur d'esprit
  đầu óc nặng nề chậm chạm
  Phản nghĩa Légèreté, vivacité.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X