• Danh từ giống cái

  Gánh, vác, chuyển...
  Charge légère
  gánh nhẹ
  Trọng tải
  Charge d'un camion
  trọng tải của xe tải
  Sự xếp đồ, sự bốc hàng (lên tàu, xe..)
  Surveiller la charge d'un cargo
  trông nom sự bốc hàng lên tàu
  Sự tổn phí; gánh nặng
  Charges de famille
  gánh nặng gia đình
  Điều kiện; sự đòi hỏi
  Léguer une fortune sans aucune charge
  để lại một gia tài không đỏi hỏi gì
  Chức trách, trách nhiệm; chức vụ
  Charge de professeur
  chức trách giáo sư
  Avoir la charge d'organiser
  có trách nhiệm tổ chức...
  Lời buộc tội
  Les charges ne sont pas suffisantes pour
  lời buộc tội chưa đủ để
  Témoin à charge
  người làm chứng buộc tội
  Biếm họa
  Ce n'est plus un portrait c'est un charge!
  Không còn là một chân dung mà là một biếm họa!
  Lời trêu đùa
  Des charges d'atelier
  những lời trêu đùa trong xưởng thợ
  Câu chuyện bịa đặt
  Egayer par quelques charges
  làm vui bằng vài câu chuyện bịa đặt
  Lượng thốc nạp (trong viên đạn); sự nạp đạn; đạn bắn ra
  Thuế, đảm phụ
  Charges personnelles
  đảm phụ về người
  Sự tích điện; điện tích
  Charge d'un accamulateur
  sự tích điện vào ắc quy
  Mẻ lò, mẻ nấu
  Lớp vữa ở sàn nhà
  (quân sự) sự xung kích
  Charge à la baiononette
  sự xung kích bằng lưỡi lê
  à charge de revanche
  miễn là cũng trả lại như thế
  à charge pour vous de faire
  miễn là anh phải làm...
  à charge que à la charge que
  với điều kiện là
  bêtes de charge
  súc vật thồ
  cahier des charges
  tập điều kiện đấu thầu
  charge d'âme
  nhiệm vụ tinh thần
  charge publique
  công vụ
  en avoir sa charge
  béo ị
  ête à charge à quelqu'un
  làm phiền ai, làm cho ai khó chịu vì mình
  être à la charge de quelqu'un
  sống nhờ ai, ăn bám ai
  être en charge
  giữ chức vụ
  femme de charge
  người ở gái làm công việc nặng nhọc nhất trong nhà
  ligne de charge
  đường mớn tải (đường vạch ở sườn tàu để chỉ sức chở tối đa)
  mettre à la charge de quelqu'un
  bắt ai phải phụ trách nhiệm
  navire de charge
  tàu thủy chở hàng
  navire en charge
  tàu thủy đang ăn hàng
  prendre en charge
  nhận lấy trách nhiệm
  preuve à charge
  chứng cứ buộc tội
  revenir à la charge revenir
  revenir
  Phản nghĩa Allégement. Décharge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X