• Danh từ giống đực

  Cột bêu tội nhân
  clouer [[quelquun]] au pilori
  bêu xấu ai trước công chúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X